שלח פרטים

משתתפים מתאימים:

  • בוגרים בין הגילאים 22-75
  • מטופלים אשר מתוכננים לעבור כריתת המעי הגס או הרקטום הכולל יצירת סטומה מתוכננת כחלק מהניתוח.
  • נתוני התאמה נוספים ייבחנו.

מטופלים אשר יוכנסו לניסוי יקבלו טיפול מכירורג קולורקטלי מומחה מוסמך

כל המידע הנמסר הינו חסוי ולא ישותף עם אף גורם ללא אישור מפורש.
בלחיצה על "שלח" אני מבין ומסכים שקראתי את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש. אני מסכים להתקשרות מנציג קולוספן בנוגע לפנייתי. אני מבין שכל מידע ושירות שניתן לי ניתן מתוך נדיבות מקצועית ומיועדים לסייע בביצוע החלטה עצמאית. אני מבין שכל מידע ושירות שניתן לי אינם מהווים יעוץ רפואי ולא מיועד למטרות דיאגנוסטיות. אני מבין שלכל שאלה רפואית הקיימת לי, יש להתייעץ עם צוות רפואי מוסמך.